2018_19
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat d'Economia i Empresa
A A 
català 
Doble titulació de Grau d'Administració i Direcció d'Empreses i Dret (2014)
 Assignatures
  FONAMENTS DE DRET PÚBLIC DE CATALUNYA
   Planificació
Metodologies  ::  Proves
  Competències (*) Hores a classe
Hores fora de classe
(**) Hores totals
Activitats Introductòries
DRET-A2
2 2 4
Sessió Magistral
DRET-A2
50 0 50
Resolució de problemes, exercicis a l'aula ordinària
DRET-A1
DRET-A2
36 40 76
Atenció personalitzada
DRET-A2
4 0 4
 
Proves pràctiques
DRET-A2
C5
4 4 8
Proves objectives de preguntes curtes
DRET-A2
2 2 4
Proves de desenvolupament
DRET-A1
DRET-A2
2 2 4
 
(*) En el cas de docència no presencial, són les hores de treball amb suport vitual del professor.
(**) Les dades que apareixen a la taula de planificació són de caràcter orientatiu, considerant l’heterogeneïtat de l’alumnat