2018_19
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat d'Economia i Empresa
A A 
català 
Doble titulació de Grau d'Administració i Direcció d'Empreses i Dret (2014)
 Assignatures
  FONAMENTS DE DRET PÚBLIC DE CATALUNYA
   Metodologies
Metodologies
  Descripció
Activitats Introductòries Presentació dels continguts, les metodologies, les activitats del curs i el sistema d'avaluació, així com dels objectius que es persegueixen.
Sessió Magistral Explicació a classe dels continguts de l'assignatura i comentari dels materials i fonts d'informació pertinents per al seguiment de la matèria.
Resolució de problemes, exercicis a l'aula ordinària Plantejament i resolució de supòsits de fet pràctics en relació amb els continguts de l'assignatura.
Atenció personalitzada Durant el curs, es realitzaran les tutories pertinents.