2018_19
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat d'Economia i Empresa
A A 
català 
Doble titulació de Grau d'Administració i Direcció d'Empreses i Dret (2014)
 Assignatures
  ORGANITZACIÓ I INSTITUCIONS BÀSIQUES ADMINISTRATIVES
DADES IDENTIFICATIVES 2018_19
Assignatura (*) ORGANITZACIÓ I INSTITUCIONS BÀSIQUES ADMINISTRATIVES Codi 16914104
Ensenyament
Doble titulació de Grau d'Administració i Direcció d'Empreses i Dret (2014)
Cicle 1r
Descriptors Crèd. Tipus Curs Període Horaris i dates d'examen
6 Obligatòria Segon 1Q
Modalitat i llengua d'impartició Veure grups activitat
Prerequisits
Departament Dret Públic
Coordinador/a
FUENTES GASÓ, JOSEP RAMON
CARMONA GARIAS, SÍLVIA
GIL CASIÓN, MARIA INÉS
Adreça electrònica anna.pallares@urv.cat
josepramon.fuentes@urv.cat
meritxell.roige@urv.cat
mariaines.gil@urv.cat
judit.esteve@urv.cat
silvia.carmona@urv.cat
juan.alemany@urv.cat
laura.presicce@urv.cat
Professors/es
PALLARÉS SERRANO, ANA
FUENTES GASÓ, JOSEP RAMON
ROIGÉ PEDROLA, MERITXELL
GIL CASIÓN, MARIA INÉS
ESTEVE IZQUIERDO, JUDIT
CARMONA GARIAS, SÍLVIA
ALEMANY GARCIAS, JUAN
PRESICCE , LAURA
Web
Informació rellevant L’objectiu d’aquesta assignatura és oferir una visió general del concepte i les fonts del Dret administratiu, de l’administració pública i del règim jurídic aplicable a la relació juridicoadministrativa i a l’activitat juridicoadministrativa. Amb aquesta finalitat, s’estructura en cinc blocs temàtics. En el primer, s’analitzen l’origen històric del Dret administratiu i el concepte de Dret administratiu i d’administració pública a l’ordenament jurídic vigent. En el segon, les fonts del Dret administratiu, amb especial referència al reglament. En el tercer, la tipologia d’administracions públiques i els principis de l’organització administrativa. En el quart, el principi de legalitat i les potestats administratives, els privilegis de l’administració pública, amb especial referència a l’autotutela, i els subjectes de la relació juridicoadministrativa. En el cinquè, el concepte, la tipologia i el règim jurídic dels actes administratius i el procediment administratiu. I, en el sisè, les diferents Administracions Públiques, en particular.
Impartida per la FCJ
(*)La Guia docent és el document on es visualitza la proposta acadèmica de la URV. Aquest document és públic i no es pot modificar, llevat de casos excepcionals revisats per l'òrgan competent/ o degudament revisats d'acord amb la normativa vigent