2020_21
University
Rovira y Virgili
Educational guide 
Faculty of Business and Economics
A A 
english 
Double degree in Business Administration and Management and Law (2014)
 Subjects
  BASIC ADMINISTRATIVE ORGANIZATION AND INSTITUTIONS
   Competences
Type A Code Competences Specific
 DRET-CE1 Utilitzar principis jurídics i valors fonamentals com a instrument de treball en la interpretació de l’ordenament jurídic
 DRET-CE7 Ser conscient de la funció del dret com a sistema regulador de les relacions socials i econòmiques
 DRET-CE9 Conèixer en profunditat les principals institucions jurídiques públiques i privades, la seva gènesi i evolució històrica
 DRET-CE10 Utilitzar de manera precisa el dret aplicable, involucrant-se en els problemes d’actualitat
 DRET-CE11 Distingir entre el raonament jurídic i els arguments de naturalesa ètica, política, econòmica i social
Type B Code Competences Transversal
Type C Code Competences Nuclear