2018_19
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat d'Economia i Empresa
A A 
català 
Doble titulació de Grau d'Administració i Direcció d'Empreses i Dret (2014)
 Assignatures
  ACTIVITAT ADMINISTRATIVA I CONTROL DE LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES
DADES IDENTIFICATIVES 2018_19
Assignatura (*) ACTIVITAT ADMINISTRATIVA I CONTROL DE LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES Codi 16914105
Ensenyament
Doble titulació de Grau d'Administració i Direcció d'Empreses i Dret (2014)
Cicle 1r
Descriptors Crèd. Tipus Curs Període Horaris i dates d'examen
4 Obligatòria Segon 2Q
Modalitat i llengua d'impartició Veure grups activitat
Prerequisits
Departament Dret Públic
Coordinador/a
CARMONA GARIAS, SÍLVIA
FUENTES GASÓ, JOSEP RAMON
GALLARDO RUIZ, MARIA CRUZ
Adreça electrònica jaume.renyer@urv.cat
francescjosep.artero@urv.cat
josepramon.fuentes@urv.cat
mariacruz.gallardo@urv.cat
mariaines.gil@urv.cat
marta.cassany@urv.cat
marina.rodriguez@urv.cat
silvia.carmona@urv.cat
juan.alemany@urv.cat
Professors/es
RENYER ALIMBAU, JAUME
ARTERO JUAN, FRANCESC JOSEP
FUENTES GASÓ, JOSEP RAMON
GALLARDO RUIZ, MARIA CRUZ
GIL CASIÓN, MARIA INÉS
CASSANY VIRGILI, MARTA
RODRÍGUEZ BEAS, MARINA
CARMONA GARIAS, SÍLVIA
ALEMANY GARCIAS, JUAN
Web
Informació rellevant Aquesta assignatura ofereix una visió general del règim jurídic del control de l’activitat juridicoadministrativa i de les formes de l’activitat administrativa, així com del personal al servei de l'Administració. Amb aquesta finalitat, s’estructura en quatre blocs temàtics. En el primer, s’analitzen les classes de control de l’activitat administrativa (de legalitat i oportunitat) i es fa especial referència al règim jurídic dels recursos administratius. El segon es centra en l’anàlisi del control jurisdiccional de l’activitat juridicoadministrativa. El tercer examina les diferents formes de l’activitat administrativa (limitació, sancionadora, prestació, foment, planificació i arbitral). I el quart el règim jurídic del personal al servei de l'Administració Pública.
Impartida per la FCJ
(*)La Guia docent és el document on es visualitza la proposta acadèmica de la URV. Aquest document és públic i no es pot modificar, llevat de casos excepcionals revisats per l'òrgan competent/ o degudament revisats d'acord amb la normativa vigent