2020_21
University
Rovira y Virgili
Educational guide 
Faculty of Business and Economics
A A 
english 
Double degree in Business Administration and Management and Law (2014)
 Subjects
  ADMINISTRATIVE ACTIVITY AND CONTROL OF THE PUBLIC ADMINISTRATIONS
IDENTIFYING DATA 2020_21
Subject (*) ADMINISTRATIVE ACTIVITY AND CONTROL OF THE PUBLIC ADMINISTRATIONS Code 16914105
Study programme
Double degree in Business Administration and Management and Law (2014)
Cycle 1st
Descriptors Credits Type Year Period Exam timetables and dates
4 Compulsory Second 2Q
Modality and teaching language See working groups
Prerequisites
Department Public Law
Coordinator
CARMONA GARIAS, SÍLVIA
E-mail silvia.carmona@urv.cat
laura.presicce@urv.cat
Lecturers
CARMONA GARIAS, SÍLVIA
PRESICCE , LAURA
Web
Relevant information A causa de l’emergència sanitària provocada per la COVID-19 poden haver-hi canvis en la docència, avaluació i calendaris del curs 2020-21. Aquests canvis s’informaran a l’espai Moodle de cada assignatura. Aquesta assignatura ofereix una visió general del règim jurídic del control de l’activitat juridicoadministrativa i de les formes de l’activitat administrativa, així com del personal al servei de l'Administració. Amb aquesta finalitat, s’estructura en quatre blocs temàtics. En el primer, s’analitzen les classes de control de l’activitat administrativa (de legalitat i oportunitat) i es fa especial referència al règim jurídic dels recursos administratius. El segon es centra en l’anàlisi del control jurisdiccional de l’activitat juridicoadministrativa. El tercer examina les diferents formes de l’activitat administrativa (limitació, sancionadora, prestació, foment, planificació i arbitral). I el quart el règim jurídic del personal al servei de l'Administració Pública.
Impartida per la FCJ
(*)The teaching guide is the document in which the URV publishes the information about all its courses. It is a public document and cannot be modified. Only in exceptional cases can it be revised by the competent agent or duly revised so that it is in line with current legislation.