2016_17
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat d'Economia i Empresa
A A 
català 
Doble titulació de Grau d'Administració i Direcció d'Empreses i Dret (2014)
 Assignatures
  ACTIVITAT ADMINISTRATIVA I CONTROL DE LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES
   Resultats d'aprenentage
Tipus A Codi Resultats d'aprenentatge
 A1 Genèric
 A7 Genèric
 A9 Genèric
 A10 Busca, selecciona i utilitza els diferents materials jurídics necessaris, obtinguts directament per l’alumne, per solucionar els supòsits pràctics plantejats per la realitat actual
 A11 Genèric
Tipus B Codi Resultats d'aprenentatge
 B2 Genèric
 B4 Genèric
Tipus C Codi Resultats d'aprenentatge
 C4 Produeix un text escrit adequat a la situació comunicativa