2015_16
University
Rovira y Virgili
Educational guide 
Faculty of Business and Economics
A A 
english 
Double degree in Business Administration and Management and Law (2014)
 Subjects
  ADMINISTRATIVE ACTIVITY AND CONTROL OF THE PUBLIC ADMINISTRATIONS
   Methodologies
Methodologies
  Description
Introductory activities Activitats encaminades a prendre contacte i a recollir informació dels alumnes i presentació de l’assignatura.
Lecture Exposició dels continguts de l'assignatura mitjançant classes magistrals (amb participació dels alumnes).
Problem solving, classroom exercises Formulació, anàlisi, resolució i debat d'un problema o exercici, relacionat amb la temàtica de l'assignatura dins de l'horari de classe
Case study Plantejament d’una situació (real o simulada) en la qual ha de treballar l’estudiant per donar una solució argumentada al tema, resoldre una sèrie de preguntes concretes o realitzar una reflexió global.
Personal tuition Temps que cada professor té reservat per atendre i resoldre dubtes als estudiants.