2017_18
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat d'Economia i Empresa
A A 
català 
Doble titulació de Grau d'Administració i Direcció d'Empreses i Dret (2014)
 Assignatures
  DRETS FONAMENTALS
   Resultats d'aprenentage
Tipus A Codi Resultats d'aprenentatge
 A1 Coneix el sistema de protecció dels drets fonamentals i la vinculació d’aquests amb l’aplicació del Dret
 A2 Genèric
 A7 Comprèn i valora el significat dels principals instruments jurídics reguladors de la realitat econòmica i social
Tipus B Codi Resultats d'aprenentatge
 B4 Pren decisions encertades en moments compromesos mostrant seguretat, coherència i d’ acord amb una sistemàtica
Tipus C Codi Resultats d'aprenentatge