2017_18
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat d'Economia i Empresa
A A 
català 
Doble titulació de Grau d'Administració i Direcció d'Empreses i Dret (2014)
 Assignatures
  DRETS FONAMENTALS
   Planificació
Metodologies  ::  Proves
  Competències (*) Hores a classe
Hores fora de classe
(**) Hores totals
Activitats Introductòries
A1
2 2 4
Resolució de problemes, exercicis a l'aula ordinària
A7
B4
20 16 36
Debats
B4
6 6 12
Sessió Magistral
A1
A2
A7
30 20 50
Atenció personalitzada
B4
3 3 6
 
Proves objectives de preguntes curtes
A1
A7
B4
2 4 6
Proves pràctiques
A1
A7
B4
1 4 5
Proves de desenvolupament
A1
A7
B4
2 4 6
 
(*) En el cas de docència no presencial, són les hores de treball amb suport vitual del professor.
(**) Les dades que apareixen a la taula de planificació són de caràcter orientatiu, considerant l’heterogeneïtat de l’alumnat