2015_16
University
Rovira y Virgili
Educational guide 
Faculty of Business and Economics
A A 
english 
Double degree in Business Administration and Management and Law (2014)
 Subjects
  FUNDAMENTAL RIGHTS
   Methodologies
Methodologies
  Description
Introductory activities Activitats encaminades a prendre contacte i a recollir informació dels alumnes i presentació de l’assignatura.
Problem solving, classroom exercises Formulació, anàlisi, resolució i debat d'un problema o exercici, relacionat amb la temàtica de l'assignatura.
Debates Activitat on dos o més grups defensen unes postures contràries sobre un tema determinat.
Lecture Exposició dels continguts de l'assignatura.
Personal tuition Tutories i consultes individuals per resoldre dubtes o qüestions relatives a l'assignatura