2017_18
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat d'Economia i Empresa
A A 
català 
Doble titulació de Grau d'Administració i Direcció d'Empreses i Dret (2014)
 Assignatures
  DRETS FONAMENTALS
   Fonts d'informació
Bàsica

Per a preparar el programa es poden consultar les edicions més recents dels manuals següents: 

ÁLVAREZ CONDE, E.; Curso de Derecho Constitucional Español, volum I, Tecnos, Madrid, darrera edició.

APARICIO PÉREZ, M.A. (dir.); Manual de Derecho Constitucional, Ed. Atelier, Barcelona, darrera edició.

BALAGUER CALLEJÓN, F. , CÁMARA VILLAR, G.; LÓPEZ AGUILAR, J.F., CANO BUESO, J., BALAGUER CALLEJÓN, M.L., RODRÍGUEZ, A., Derecho constitucional, vol. II, Tecnos, Madrid, darrera edició.

BALAGUER CALLEJÓN, F. (coord.); Introducción al Derecho Constitucional, Tecnos, Madrid, darrera edició.

CASTELLÀ ANDREU, Josep Maria (ed.), Derecho constitucional básico, Huygens Editorial, Barcelona, darrera edició.

DÍEZ-PICAZO, L.M.; Sistema de Derechos Fundamentales, Thomson-Civitas, darrera edició.

LÓPEZ GUERRA, L., ESPIN, E.; GARCÍA MORILLO, J. PÉREZ TREMPS, P.; SATRÚSTEGUI, M.;  Dret Constitucional, volum I, València, Tirant lo Blanch, darrera edició.


Per a la preparació de les pràctiques cal utilitzar també repertoris de legislació i consultar jurisprudència: el Boletín Oficial del Estado publica les sentències del Tribunal Constitucional, però també podeu consultar-les a la pàgina www.tribunalconstitucional.es; a la pàgina www.echr.coe.int, podeu accedir a les sentències del Tribunal Europeu de Drets Humans.

Complementària

ALZAGA VILLAAMIL, O. (dir.); Comentarios a la Constitución española de 1978, volums II y III, Cortes Generales/EDERSA, Madrid, 1997.

BASTIDA FREIJEDO, F., (coord); Teoría general de los derechos fundamentales en la Constitución Española, Tecnos, Madrid, 2004.

FIORAVANTI, M.; Los derechos fundamentales. Apuntes sobre historia de las constituciones, Trotta, 2ª ed., Madrid, 1998.


JIMÉNEZ CAMPO, J., Derechos fundamentales. Concepto y garantías, Trotta, Madrid, 1999.

PECES-BARBA, G., Historia de los derechos fundamentales, Dykinson, Madrid, 1998.

PECES-BARBA, G., Lecciones de derechos fundamentales, Dykinson, Madrid, 2004.

PÉREZ LUÑO, A.-E., Derechos humanos, Estado de Derecho y Constitución, Civitas, Madrid, 2003.


PÉREZ LUÑO, A.-E., Los derechos fundamentales, Tecnos, 4ª ed., Madrid, 1991


PIETRO SANCHÍS, L.; Estudios sobre derechos fundamentales, Madrid, Debate, 1990.

SÁNCHEZ FERRIZ, R.; Estudio sobre las libertades, València, Tirant lo Blanch, 1989.