2018_19
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat d'Economia i Empresa
A A 
català 
Doble titulació de Grau d'Administració i Direcció d'Empreses i Dret (2014)
 Assignatures
  COMPTABILITAT DE GESTIÓ
   Planificació
Metodologies  ::  Proves
  Competències (*) Hores a classe
Hores fora de classe
(**) Hores totals
Activitats Introductòries
2 1.5 3.5
Sessió Magistral
A2
B5
C4
39 87.75 126.75
Atenció personalitzada
1 0.75 1.75
 
Proves objectives de tipus test
A2
2 0 2
Proves pràctiques
A2
B5
C4
16 0 16
 
(*) En el cas de docència no presencial, són les hores de treball amb suport vitual del professor.
(**) Les dades que apareixen a la taula de planificació són de caràcter orientatiu, considerant l’heterogeneïtat de l’alumnat