2018_19
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat d'Economia i Empresa
A A 
català 
Doble titulació de Grau d'Administració i Direcció d'Empreses i Dret (2014)
 Assignatures
  DRET PENAL. PART GENERAL
   Resultats d'aprenentage
Tipus A Codi Resultats d'aprenentatge
 A1 Genèric
 A2 Genèric
 A4 Distingeix en un supòsit fàctic els aspectes jurídics rellevants
 A6 Genèric
 A9 És capaç de distingir i relacionar les diferents institucions jurídiques, públiques i privades
Tipus B Codi Resultats d'aprenentatge
 B1 Genèric
 B2 Genèric
Tipus C Codi Resultats d'aprenentatge
 C2 Utilitza programari per a comunicació off-line: editors de textos, fulles de càlcul i presentacions digitals
 C4 Produeix un text escrit gramaticalment correcte