2019_20
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat d'Economia i Empresa
A A 
català 
Doble titulació de Grau d'Administració i Direcció d'Empreses i Dret (2014)
 Assignatures
  L'ACCIÓ ADMINISTRATIVA ESPECIALITZADA I ELS BÉNS PÚBLICS
   Resultats d'aprenentage
Tipus A Codi Resultats d'aprenentatge
 A1 Utilitza una interpretació jurídica crítica, fonamentada en valors i principis fonamentals
 A7 Genèric
 A9 Genèric
 A10 Genèric
 A11 Genèric
Tipus B Codi Resultats d'aprenentatge
 B2 Genèric
 B4 Genèric
Tipus C Codi Resultats d'aprenentatge
 C4 Produeix un text escrit adequat a la situació comunicativa