2019_20
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat d'Economia i Empresa
A A 
català 
Doble titulació de Grau d'Administració i Direcció d'Empreses i Dret (2014)
 Assignatures
  L'ACCIÓ ADMINISTRATIVA ESPECIALITZADA I ELS BÉNS PÚBLICS
   Metodologies
Metodologies
  Descripció
Activitats Introductòries Activitat encaminada a presentar l'assignatura i la dinàmica de funcionament als alumnes
Supòsits pràctics/ estudi de casos Aquesta metodologia incluo activitats, problemes o casos a resoldre amb la finalitat de que l'alumne doni resposta a l'activitat plantejada, plasmant de manera pràctica, els coneixeents teòrics i pràctics de l'assignatura.
Sessió Magistral Exposició dels continguts de l'assignatura
Atenció personalitzada Temps que cada professor té reservat per atendre i resoldre dubtes als alumnes.