2018_19
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat d'Economia i Empresa
A A 
català 
Doble titulació de Grau d'Administració i Direcció d'Empreses i Dret (2014)
 Assignatures
  DRET D'OBLIGACIONS I CONTRACTES
   Planificació
Metodologies  ::  Proves
  Competències (*) Hores a classe
Hores fora de classe
(**) Hores totals
Activitats Introductòries
A7
A8
A11
2 0 2
Sessió Magistral
A6
A10
C3
33 88 121
Supòsits pràctics/ estudi de casos
A6
A10
C3
8 10 18
Atenció personalitzada
A6
A10
C3
1 0 1
 
Proves de desenvolupament
A6
A10
C3
1 2 3
Proves objectives de tipus test
A6
A10
C3
1 2 3
Proves pràctiques
A6
A10
C3
1 1 2
 
(*) En el cas de docència no presencial, són les hores de treball amb suport vitual del professor.
(**) Les dades que apareixen a la taula de planificació són de caràcter orientatiu, considerant l’heterogeneïtat de l’alumnat