2019_20
Universidad
Rovira y Virgili
Guía docente 
Facultad de Economía y Empresa
A A 
castellano 
Doble titulación de Grado en Administ. y Dirección de Empresas y Derecho
 Asignaturas
  DERECHO DEL TRABAJO Y DE LA SEGURIDAD SOCIAL
   Resultados de aprendizaje
Tipo A Código Resultados de aprendizaje
 DRET-A1 Genèric
 DRET-A2 Analitza, interpreta i aplica les diverses fonts del nostre ordenament en les seves dimensions local, autonòmica, estatal, comunitària i internacional
 DRET-A8 Comprèn la necessària interrelació existent entre els diferents àmbits del Dret, sense perdre de vista el caràcter unitari de l’ordenament jurídic
Tipo B Código Resultados de aprendizaje
 DRET-B3 Genèric
 DRET-B4 Presenta resultats d'allò que s'espera en la manera adequada d'acord amb les dades donades i la bibliografia recomanada
 DRET-B5 Genèric
Tipo C Código Resultados de aprendizaje
 C4 Produce un texto oral adecuado a la situación comunicativa.