2019_20
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat d'Economia i Empresa
A A 
català 
Doble titulació de Grau d'Administració i Direcció d'Empreses i Dret (2014)
 Assignatures
  DRET COMPARAT
   Resultats d'aprenentage
Tipus A Codi Resultats d'aprenentatge
 DRET-A1 Comprèn la diversitat de sistemes jurídics i les seves influències recíproques
 DRET-A2 Genèric
 DRET-A3 Genèric
Tipus B Codi Resultats d'aprenentatge
 DRET-B2 Genèric
Tipus C Codi Resultats d'aprenentatge
 C3 Avalua críticament la informació i les seves fonts i la incorpora a la pròpia base de coneixements i al seu sistema de valors