2019_20
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat d'Economia i Empresa
A A 
català 
Doble titulació de Grau d'Administració i Direcció d'Empreses i Dret (2014)
 Assignatures
  DRET COMPARAT
   Metodologies
Metodologies
  Descripció
Activitats Introductòries Activitats encaminades a prendre contacte i a recollir informació dels alumnes i presentació de l’assignatura.
Resolució de problemes, exercicis L'alumne haurà de realitzar i lliurar una pràctica proposada pel professor de la part corresponent al Dret públic comparat.
Resolució de problemes, exercicis L'alumne haurà de realitzar i lliurar una pràctica proposada pel professor de la part corresponent al Dret privat comparat.
Sessió Magistral Exposició dels continguts de l'assignatura.
Atenció personalitzada L'alumne es pot adreçar al professor en horari de tutoria, o bé demanar hora a través del camp virtual.