2019_20
University
Rovira y Virgili
Educational guide 
Faculty of Business and Economics
A A 
english 
Double degree in Business Administration and Management and Law (2014)
 Subjects
  COMPARATIVE LAW
   Assessment
Methodologies Competences Description Weight        
Problem solving, exercises
DRET-A1
C3
L'alumne haurà de realitzar i lliurar una pràctica proposada pel professor de la part corresponent al Dret privat comparat. 25%
Problem solving, exercises
DRET-A1
L'alumne haurà de realitzar i lliurar una pràctica proposada pel professor de la part corresponent al Dret públic comparat. 25%
Short-answer objective tests
DRET-A1
Hi haurà una sola prova de desenvolupament; constarà de preguntes relacionades amb la matèria explicada a les classes magistrals. 50%
Others  
 
Other comments and second call

Per poder comptabilitzar els percentatges de qualificació previstos, serà necessari obtenir un mínim de 4 en la prova de desenvolupament.

A la segona convocatòria es farà la prova de desenvolupament descrita, i, en cas que l'alumne hagi suspès la part pràctica de l'assignatura, també haurà de realitzar un examen pràctic.