2017_18
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat d'Economia i Empresa
A A 
català 
Doble titulació de Grau d'Administració i Direcció d'Empreses i Dret (2014)
 Assignatures
  DRET DE FAMÍLIA
   Planificació
Metodologies  ::  Proves
  Competències (*) Hores a classe
Hores fora de classe
(**) Hores totals
Activitats Introductòries
A3
B5
C3
2 0 2
Sessió Magistral
A3
B5
C3
23 58 81
Supòsits pràctics/ estudi de casos
A3
B5
C3
5 5 10
Atenció personalitzada
A3
B5
C3
1 0 1
 
Proves objectives de tipus test
A3
C3
2 2 4
Proves pràctiques
A3
C3
1 1 2
 
(*) En el cas de docència no presencial, són les hores de treball amb suport vitual del professor.
(**) Les dades que apareixen a la taula de planificació són de caràcter orientatiu, considerant l’heterogeneïtat de l’alumnat