2018_19
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat d'Economia i Empresa
A A 
català 
Doble titulació de Grau d'Administració i Direcció d'Empreses i Dret (2014)
 Assignatures
  DRET DE FAMÍLIA
   Metodologies
Metodologies
  Descripció
Activitats Introductòries Presentació de l'assignatura.
Sessió Magistral Classe teòrica presencial a l'aula. Per un bon aprofitament, és molt útil un estudi previ, per part de l'alumne, de la institució que s'explicarà a classe.
Supòsits pràctics/ estudi de casos Aplicació pràctica dels conceptes teòrics. Per un bon aprofitament, és molt útil un estudi previ, per part de l'alumne, de la institució que s'explicarà a classe.
Atenció personalitzada Atenció a petició de l'alumne, al despatx del professor, per tal de resoldre els dubtes sorgits de les explicacions de classe i de l'estudi individual per part de l'alumne.