2019_20
University
Rovira y Virgili
Educational guide 
Faculty of Business and Economics
A A 
english 
Double degree in Business Administration and Management and Law (2014)
 Subjects
  FAMILY LAW
   Methodologies
Methodologies
  Description
Introductory activities Presentació de l'assignatura.
Lecture Classe teòrica presencial a l'aula. Per un bon aprofitament, és molt útil un estudi previ, per part de l'alumne, de la institució que s'explicarà a classe.
Practical cases/ case studies Aplicació pràctica dels conceptes teòrics. Per un bon aprofitament, és molt útil un estudi previ, per part de l'alumne, de la institució que s'explicarà a classe.
Personal attention Atenció a petició de l'alumne, al despatx del professor, per tal de resoldre els dubtes sorgits de les explicacions de classe i de l'estudi individual per part de l'alumne.