2017_18
Universidad
Rovira y Virgili
Guía docente 
Facultad de Economía y Empresa
A A 
castellano 
Doble titulación de Grado en Administ. y Dirección de Empresas y Derecho
 Asignaturas
  DERECHO FINANCIERO
   Competencias
Tipo A Código Competencias Específicas
 DRET-A1 Utilitzar principis jurídics i valors fonamentals com a instrument de treball en la interpretació de l’ordenament jurídic
 DRET-A2 Identificar, interpretar i utilitzar les fonts jurídiques internes, europees, internacionals i comparades
 DRET-A3 Assessorar, mitjançar, negociar i resoldre conflictes des d’una perspectiva jurídica
 DRET-A5 Seleccionar informació no jurídica rellevant per utilitzar-la en un context jurídic
 DRET-A8 Reconèixer el caràcter unitari de l’ordenament jurídic i la interdisciplinarietat dels problemes jurídics
 DRET-A11 Distingir entre el raonament jurídic i els arguments de naturalesa ètica, política, econòmica i social
Tipo B Código Competencias Transversales
 DRET-B2 Resoldre problemes complexos de forma efectiva en el camp jurídic
 DRET-B5 Treballar en equip de forma cooperativa i responsabilitat compartida
 DRET-B6 Comunicar informació, idees, problemes i solucions de manera clara i efectiva en públic o en àmbits tècnics concrets
Tipo C Código Competencias Nucleares
 C3 Gestionar la información y el conocimiento.