2020_21
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat d'Economia i Empresa
A A 
català 
Doble titulació de Grau d'Administració i Direcció d'Empreses i Dret (2014)
 Assignatures
  DRET FINANCER
   Planificació
Metodologies  ::  Proves
  Competències (*) Hores a classe
Hores fora de classe
(**) Hores totals
Activitats Introductòries
2 0 2
Sessió Magistral
DRET-CE3
50 25 75
Treballs
DRET-CE2
10 14 24
Resolució de problemes, exercicis
DRET-CE1
22 21 43
Atenció personalitzada
2 0 2
 
Proves objectives de tipus test
DRET-CE11
2 0 2
Proves pràctiques
DRET-CE8
2 0 2
 
(*) En el cas de docència no presencial, són les hores de treball amb suport vitual del professor.
(**) Les dades que apareixen a la taula de planificació són de caràcter orientatiu, considerant l’heterogeneïtat de l’alumnat