2017_18
University
Rovira y Virgili
Educational guide 
Faculty of Business and Economics
A A 
english 
Double degree in Business Administration and Management and Law (2014)
 Subjects
  FINANCIAL LAW
   Methodologies
Methodologies
  Description
Introductory activities En les sessions inicials s'explicarà el funcionament de l'assignatura i es farà una introducció al sistema tributari espanyol
Lecture Part del temari s'explicarà de forma magistral pel professor a l'aula
Assignments Es realitzarà un treball creatiu i innovador sobre el contingut del temari de l'assignatura: la creación d'un nou tribut
Problem solving, exercises Es realizaran casos pràctics de resolució de problemas a l'aula
Personal tuition Es resoldran els dubtes plantejats