2020_21
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat d'Economia i Empresa
A A 
català 
Doble titulació de grau d'Administració i Direcció d'Empreses i Dret (2014)
 Assignatures
  DRET FINANCER
   Metodologies
Metodologies
  Descripció
Activitats Introductòries En les sessions inicials s'explicarà el funcionament de l'assignatura
Sessió Magistral Part del temari s'explicarà de forma magistral pel professorat
Treballs Es realitzarà un treball creatiu i innovador sobre el contingut del temari de l'assignatura que s'explicarà en format seminari: la creació d'un nou tribut
Resolució de problemes, exercicis Es realitzaran casos pràctics de resolució de problemes jurídics tributaris
Atenció personalitzada Es resoldran els dubtes plantejats