2020_21
University
Rovira y Virgili
Educational guide 
Faculty of Business and Economics
A A 
english 
Double degree in Business Administration and Management and Law (2014)
 Subjects
  FINANCIAL LAW
   Methodologies
Methodologies
  Description
Introductory activities En les sessions inicials s'explicarà el funcionament de l'assignatura
Lecture Part del temari s'explicarà de forma magistral pel professorat
Assignments Es realitzarà un treball creatiu i innovador sobre el contingut del temari de l'assignatura que s'explicarà en format seminari: la creació d'un nou tribut
Problem solving, exercises Es realitzaran casos pràctics de resolució de problemes jurídics tributaris
Personal attention Es resoldran els dubtes plantejats