2017_18
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat d'Economia i Empresa
A A 
català 
Doble titulació de Grau d'Administració i Direcció d'Empreses i Dret (2014)
 Assignatures
  DRET PROCESSAL CIVIL
   Resultats d'aprenentage
Tipus A Codi Resultats d'aprenentatge
 A3 És capaç de cercar solucions consensuals a un conflicte jurídic
 A6 Redacta textos jurídics ben argumentats i correctament expressats
 A7 Genèric
 A9 Genèric
Tipus B Codi Resultats d'aprenentatge
 B2 Genèric
 B3 Genèric
 B4 Genèric
Tipus C Codi Resultats d'aprenentatge
 C3 Localitza i accedeix a la informació de manera eficaç i eficient