2019_20
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat d'Economia i Empresa
A A 
català 
Doble titulació de Grau d'Administració i Direcció d'Empreses i Dret (2014)
 Assignatures
  DIRECCIÓ FINANCERA: INVERSIÓ
   Continguts
Tema Subtema
Tema 1. Cicles financers a l’empresa 1.1. Introducció
1.1.1. Inversió i finançament empresarial
1.1.2. Introducció a la dinàmica financera de l’empresa
1.2. Cicle a curt termini
1.3. Cicle a llarg termini
1.4. L’excedent del cicle: finançament intern
Tema 2. Valoració i selecció d’inversions (I) 2.1. Introducció
2.2. Mètodes estàtics
2.3. Mètodes dinàmics: VAN, TIR i VFN
2.3.1. El valor del diner en el temps
2.3.2. El Valor Actual Net (VAN)
2.3.3. Taxa Interna de Rendibilitat (TIR)
2.3.4. Analogies i diferències entre el VAN i la TIR
2.3.5. Desavantatges del VAN i la TIR. Inconsistència i altres problemes
2.3.6. Modificació de les hipòtesis bàsiques
2.3.7. Valor Final Net (VFN)
2.3.8. Interrelacions entre VFN, VAN i TIR
2.3.9. Payback dinàmic (PBD).
Tema 3. Valoració i selecció d’inversions (II) 3.1. Introducció del risc a les decisions d’inversió
3.2. Sensibilitat com a mesura de risc
3.3. Les decisions d'inversió en un entorn aleatori
3.4. L'esperança i variància del VAN
3.5. L'equivalent cert d'un projecte d'inversió