2019_20
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat d'Economia i Empresa
A A 
català 
Doble titulació de Grau d'Administració i Direcció d'Empreses i Dret (2014)
 Assignatures
  DIRECCIÓ FINANCERA: INVERSIÓ
   Fonts d'informació
Bàsica BORRÀS, F.X.; CÀMARA, X., Introducció a la direcció financera, , 2009
BREALEY, R.; MYERS, S.C.; MARCUS, A.J., Fundamentos de finanzas corporativas, , 2007
KELETY ALCAIDE, A. , Análisis y evaluación de inversiones., , 1992
MENÉNDEZ, C.; MONTLLOR, J. , “Planificación financiera y análisis de viabilidad de inversiones por medio de proyectos agregados: el valor final neto", Técnica contable, , 1991
SUÁREZ SUÁREZ, A.S. , Decisiones óptimas de inversión y financiación de la empresa, , 2005
FX Borràs, X Càmara, MC Molina, Apunts de l'assignatura, ,

Complementària FERNÁNDEZ, A.I.; GARCÍA OLALLA, M, Las decisiones financieras de la empresa., , 1992
ROSS, S.A.; WESERFIELD, R.W.; JAFFE, J.F. , Finanzas Corporativas. , , 1997
BLANCO, F.; FERRANDO, M. , Dirección financiera de la empresa. , , 1996
PÉREZ, C.; DE LA TORRE, A. ; JIMÉNEZ, J.L. , Dirección financiera de la empresa : teoría y práctica, , 2007