2017_18
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat d'Economia i Empresa
A A 
català 
Doble titulació de Grau d'Administració i Direcció d'Empreses i Dret (2014)
 Assignatures
  MACROECONOMIA
   Resultats d'aprenentage
Tipus A Codi Resultats d'aprenentatge
 A1 Sap analitzar el curt termini: sap explicar (i) els efectes de polítiques monetàries i fiscals en una economia tancada i en una economia oberta i (ii) l’ajust d’una economia amb un desequilibri extern.
Sap analitzar el curt i mitjà termini: sap explicar els efectes de polítiques monetàries, fiscals i d’oferta en una economia oberta, així com els ajustos de l’economia en situacions de desequilibris.
Sap analitzar el paper de les expectatives en l’anàlisi macroeconòmica.
Tipus B Codi Resultats d'aprenentatge
 B4 Fa el treball previst d’acord amb els criteris de qualitat donats
Decideix com gestiona i organitza el treball i el temps
Decideix com ha de fer el treball previst perquè tingui la màxima qualitat possible.
Decideix que és allò que caldria que mostrés en relació al treball/projecte realitzat i ho aconsegueix d’ acord amb la seva planificació, en el termini previst
Tipus C Codi Resultats d'aprenentatge
 C1 Comprèn informació i articles de caràcter rutinari
Recull en apunts part de la informació que s'imparteix en una classe
 C4 Produeix un text escrit ben estructurat, clar i ric
Produeix un text escrit adequat a la situació comunicativa