2017_18
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat d'Economia i Empresa
A A 
català 
Doble titulació de Grau d'Administració i Direcció d'Empreses i Dret (2014)
 Assignatures
  MACROECONOMIA
   Continguts
Tema Subtema
1. La política fiscal i monetària a curt termini • Introducció
• El mercat de béns i la corba IS
• El mercat de diner i la corba LM
• L’equilibri
• La política fiscal
• La política monetària
2. Polítiques de demanda i tipus de canvi • Els intercanvis internacionals i el mercat de divises
• Equilibri en una economia oberta
• Ajustament de la balança de pagaments
• Política monetària, fiscal i canviària en una economia oberta
3. L’economia a mig termini: el model OA-DA • La demanda agregada
• El mercat de treball i l’oferta agregada
• Equilibri
• Polítiques fiscal, monetària i d’oferta
• Economia oberta
4. Les expectatives • Les expectatives en la teoria econòmica
• Les expectatives adaptatives
• Les expectatives racionals
• Les expectatives i les decisions
5. El creixement econòmic (mesures de benestar, tendència de creixement, estalvi, progrés tècnic) • Els fets del creixement
• L’estalvi
• El progrés tecnològic