2017_18
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat d'Economia i Empresa
A A 
català 
Doble titulació de Grau d'Administració i Direcció d'Empreses i Dret (2014)
 Assignatures
  MACROECONOMIA
   Planificació
Metodologies  ::  Proves
  Competències (*) Hores a classe
Hores fora de classe
(**) Hores totals
Activitats Introductòries
1 0 1
Sessió Magistral
A1
C1
35 35 70
Resolució de problemes, exercicis a l'aula ordinària
A1
B4
C1
C4
10 20 30
Supòsits pràctics/ estudi de casos
A1
B4
C1
C4
9 20 29
Atenció personalitzada
1 0 1
 
Proves de desenvolupament
A1
B4
C1
C4
6 5 11
Proves objectives de tipus test
A1
B4
C1
4 4 8
 
(*) En el cas de docència no presencial, són les hores de treball amb suport vitual del professor.
(**) Les dades que apareixen a la taula de planificació són de caràcter orientatiu, considerant l’heterogeneïtat de l’alumnat