2019_20
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat d'Economia i Empresa
A A 
català 
Doble titulació de Grau d'Administració i Direcció d'Empreses i Dret (2014)
 Assignatures
  SOCIOLOGIA DE L'EMPRESA
   Continguts
Tema Subtema
TEMA 1. Introducció a la sociologia i empresa 1.1. La perspectiva sociològica
1.2. La sociologia de l’empresa i les sociologies del treball
TEMA 2. Els clàssics (I) 2.1. La divisió del treball en A. Smith i la crítica de S. Marglin
2.2. La producció capitalista en K.Marx
2.3. La racionalitat i l’empresa capitalista en M.Weber
TEMA 3. Els clàssics (II) 3.1. Solidaritat a E. Durkheim
3.2. Els capitals a P. Bourdieu

TEMA 4. Industrialització i modernització 4.1. Industrialització
4.2. Modernització
TEMA 5. Societat de la Informació i Globalització. 5.1. Societat de la informació
5.2 Globalització i societat del risc
TEMA 6. Crisi del treball i subjectivitat 6.1. La crisi del treball
6.2. Les teories de la subjectivitat
6.3. Competivivitat i societat del cansament

TEMA 7. Models Empresarials i context social (I) 7.1. Estratègies de benefici i models de producció
7.2. La producció lleugera i les seves crítiques
TEMA 8. Models Empresarials i context social (II) 8.1. El model japonès
8.2. El model americà
8.3. El model suec i el volvoisme
TEMA 9. Teories de les migracions 9.1. Teories neoclàssiques, nova teoria econòmica
9.2. Mercats duals, Teoria del sistema món i teoria de xarxes
TEMA 10. Empresa i gènere 10.1. Teories feministes
10.2. Gènere, treball i empresa