2017_18
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat d'Economia i Empresa
A A 
català 
Doble titulació de Grau d'Administració i Direcció d'Empreses i Dret (2014)
 Assignatures
  SOCIOLOGIA DE L'EMPRESA
   Planificació
Metodologies  ::  Proves
  Competències (*) Hores a classe
Hores fora de classe
(**) Hores totals
Activitats Introductòries
2 0 2
Sessió Magistral
A2
A3
A4
B3
36 36 72
Supòsits pràctics/ estudi de casos a l'aula ordinària
B3
B7
C2
12 20 32
Debats
B7
C5
3 10 13
Atenció personalitzada
2 0 2
 
Proves mixtes
A2
A3
A4
B1
B3
B7
C2
C5
C6
3 6 9
Proves de desenvolupament
A2
A4
B1
B3
B7
2 18 20
 
(*) En el cas de docència no presencial, són les hores de treball amb suport vitual del professor.
(**) Les dades que apareixen a la taula de planificació són de caràcter orientatiu, considerant l’heterogeneïtat de l’alumnat