2019_20
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat d'Economia i Empresa
A A 
català 
Doble titulació de Grau d'Administració i Direcció d'Empreses i Dret (2014)
 Assignatures
  TÈCNIQUES DE DECISIÓ EMPRESARIAL
   Planificació
Metodologies  ::  Proves
  Competències (*) Hores a classe
Hores fora de classe
(**) Hores totals
Activitats Introductòries
2 2 4
Sessió Magistral
A4
B1
13 36 49
Resolució de problemes, exercicis a l'aula ordinària
A6
C3
36 52 88
Atenció personalitzada
B1
1 0 1
 
Proves mixtes
A4
A6
B1
C3
2 0 2
Proves objectives de tipus test
A4
A6
B1
C3
2 0 2
Proves pràctiques
A4
A6
B1
C3
4 0 4
 
(*) En el cas de docència no presencial, són les hores de treball amb suport vitual del professor.
(**) Les dades que apareixen a la taula de planificació són de caràcter orientatiu, considerant l’heterogeneïtat de l’alumnat