2017_18
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat d'Economia i Empresa
A A 
català 
Doble titulació de Grau d'Administració i Direcció d'Empreses i Dret (2014)
 Assignatures
  TÈCNIQUES DE DECISIÓ EMPRESARIAL
   Metodologies
Metodologies
  Descripció
Activitats Introductòries Presentació de l'assignatura, avaluació, resultats d'aprenentatge, continguts, metodologies i planificació
Sessió Magistral Explicació teòrica per part del professor de les principals tècniques de decisió empresarial que forma part del programa de l'assignatura
Resolució de problemes, exercicis a l'aula ordinària Realització a l'aula de pràctiques i exercicis que descriguin situacions que afronten les empreses quant a l'adopció de decisions
Atenció personalitzada Resolució de dubtes i problemes relacionats amb l'assignatura de forma personalizatzada