2019_20
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat d'Economia i Empresa
A A 
català 
Doble titulació de Grau d'Administració i Direcció d'Empreses i Dret (2014)
 Assignatures
  SISTEMA TRIBUTARI
   Resultats d'aprenentage
Tipus A Codi Resultats d'aprenentatge
 DRET-A1 Genèric
 DRET-A2 Genèric
 DRET-A3 Argumenta amb criteri jurídic la postura adoptada per a la resolució de conflictes que es plantegin en la pràctica professional
 DRET-A5 És capaç d’ identificar elements no jurídics amb incidència en la resolució de qüestions jurídiques
 DRET-A8 Genèric
 DRET-A11 Genèric
Tipus B Codi Resultats d'aprenentatge
 DRET-B2 Genèric
 DRET-B5 Col·labora activament en la planificació del treball en equip, en la distribució de les tasques i terminis requerits
 DRET-B6 Genèric
Tipus C Codi Resultats d'aprenentatge
 C3 Avalua críticament la informació i les seves fonts i la incorpora a la pròpia base de coneixements i al seu sistema de valors