2019_20
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat d'Economia i Empresa
A A 
català 
Doble titulació de Grau d'Administració i Direcció d'Empreses i Dret (2014)
 Assignatures
  SISTEMA TRIBUTARI
   Planificació
Metodologies  ::  Proves
  Competències (*) Hores a classe
Hores fora de classe
(**) Hores totals
Activitats Introductòries
8 6 14
Sessió Magistral
DRET-A3
DRET-A5
C3
23 20 43
Resolució de problemes, exercicis
DRET-A5
DRET-B5
19 15 34
Treballs
DRET-A3
DRET-A5
C3
14 43 57
Presentacions / exposicions
DRET-A3
DRET-A5
C3
10 10 20
Atenció personalitzada
5 0 5
 
Proves de desenvolupament
DRET-A3
DRET-A5
C3
2 0 2
 
(*) En el cas de docència no presencial, són les hores de treball amb suport vitual del professor.
(**) Les dades que apareixen a la taula de planificació són de caràcter orientatiu, considerant l’heterogeneïtat de l’alumnat