2019_20
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat d'Economia i Empresa
A A 
català 
Doble titulació de Grau d'Administració i Direcció d'Empreses i Dret (2014)
 Assignatures
  SISTEMA TRIBUTARI
   Metodologies
Metodologies
  Descripció
Activitats Introductòries En les sessions inicials s'explicarà el funcionament de l'assignatura i es farà una introducció al sistema tributari espanyol.
Sessió Magistral Part del temari s'explicarà de forma magistral pel professora l'aula.
Resolució de problemes, exercicis Es realitzaran diversos casos pràctics respecte els principals impostos del sistema tributari espanyol.
Treballs Es realitzarà un treball d'investigació sobre el contingut del temari de l'assignatura.
Presentacions / exposicions Durant el curs es presentarà breument els avenços del treball d'investigació. Aquesta presentació es farà en tres moments.
Atenció personalitzada S'efectuaran tutories de manera personalitzada, individualment o en grups, depenent de les necessitats de cada alumne.