2019_20
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat d'Economia i Empresa
A A 
català 
Doble titulació de Grau d'Administració i Direcció d'Empreses i Dret (2014)
 Assignatures
  SISTEMA TRIBUTARI
   Avaluació
Metodologies Competències Descripció Pes        
Resolució de problemes, exercicis
DRET-A5
DRET-B5
Resolució de supòsits i exercicis pràctics. 20%
Treballs
DRET-A3
DRET-A5
C3
Es valora el treball de recerca i l'exposició oral del mateix. 40%
Proves de desenvolupament
DRET-A3
DRET-A5
C3
Prova final de desenvolupament. 40%
Altres  
 
Altres comentaris i segona convocatòria

Pel que fa a la segona convocatòria, l'alumne haurà de realitzar l'activitat avaluativa que no hagi superat. La nota final serà el resultat de sumar la nota corresponent a les proves superades en primera convocatòria, més les notes obtingudes en la segona convocatòria.

Durant la realització d'activitats i proves avaluatives a l'aula, l'alumne no podrà portar cap tipus de dispositiu de comunicació, transmissió i emmagatzemament de dades que no estigui expressament autoritzat per a la prova. La realització demostrativament fraudulenta d'alguna activitat avaluativa d'alguna assignatura tant en suport material com virtual i electrònic comporta a l'estudiant la nota de suspens d'aquesta activitat avaluativa.