2018_19
University
Rovira y Virgili
Educational guide 
Faculty of Business and Economics
A A 
english 
Double degree in Business Administration and Management and Law (2014)
 Subjects
  PRIVATE INTERNATIONAL LAW
IDENTIFYING DATA 2018_19
Subject (*) PRIVATE INTERNATIONAL LAW Code 16914137
Study programme
Double degree in Business Administration and Management and Law (2014)
Cycle 1st
Descriptors Credit. Type Year Period Exam timetables and dates
8 Compulsory Fifth 2Q
Modality and teaching language See working groups
Prerequisites
Department Private, Procedural and Financial Law
Coordinator
FONT MAS, MARIA
E-mail maria.font@urv.cat
Lecturers
FONT MAS, MARIA
Web
General description En el món cada dia més globalitzat incrementen les relacions personals i comercials que traspassen les fronteres jurídiques, de manera que coexisteixen diferents ordenaments susceptibles de ser aplicats quan en una relació jurídica hi ha un element d'estrangeria. Això comporta els conflictes de jurisdicció i de llei aplicable. El dret internacional privat s'ocupa de resoldre mitjançant tècniques directes i indirectes de determinar el tribunal competent, i la llei que aplicarà aquest, així com, del dret processal aplicable. També s'ocupa d'establir els mecanismes per reconèixer les sentències estrangeres així com per a la seva execució en un Estat diferent del que ha dictat la resolució judicial.
Impartida per la FCJ
(*)The teaching guide is the document in which the URV publishes the information about all its courses. It is a public document and cannot be modified. Only in exceptional cases can it be revised by the competent agent or duly revised so that it is in line with current legislation.