2018_19
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat d'Economia i Empresa
A A 
català 
Doble titulació de Grau d'Administració i Direcció d'Empreses i Dret (2014)
 Assignatures
  DRET INTERNACIONAL PRIVAT
   Fonts d'informació
Bàsica GARCIMARTÍN ALFÉREZ, F.,,, Derecho internacional privado, 2018, Civitas
CALVO CARAVACA, A.L.; CARRASCOSA GONZÁLEZ, J.:,, Derecho internacional privado, vol. I y II, 2018, Comares
ESPLUGUES MOTA, C. - IGLESIAS BUHIGUES, J.L.,,, Derecho internacional privado, 2018, Tirant lo Blanch
BORRÁS, A.; BOUZA, N.; GONZÁLEZ CAMPOS, J.D.; VIRGOS, M.,, Legislación básica de Derecho internacional privado español,, 2018, Tecnos
C. Parra Rodríguez; M. Giménez Bachmann,, Nacionalidad y extranjería, 2016, Huygens

ESTUDIS COMPLEMENTARIS:

FONT I MAS, Maria. ‘European legal language and the rules of private international law: practical legal-linguistic problems’ [Llenguatge jurídic europeu i els reglaments de dret internacional privat: problemes pràctics juridicolingüístics]. Revista de Llengua i Dret, núm. 68 (desembre 2017), pp. 19-32. http://revistes.eapc.gencat.cat/index.php/rld/article/view/10.2436-rld.i68.2017.2930

M. Font i Mas, “Els documents públics amb força executiva en l’espai judicial europeu” en: C. Parra ( Dir.), Nuevos Reglamentos comunitarios y su impacto en el derecho catalán., Ed. J.M. Bosch Editor. (2012).

M. Font i Mas, “El art. 12.6 CC y la imperativa aplicación de la norma de conflicto por parte de los jueces españoles”, X. Abel; J. Picó; M. Richard (Dirs.), La prueba judicial, La Ley, Madrid, 2011, pp. 499-519 (ISBN 978-84-8126-77-8).

M. Font i Mas, "Los procedimientos de validación de los documentos públicos en el Derecho de extranjería: Especial referencia a la apostilla electrónica" en: Revista de Derecho migratorio y extranjería. Núm. 31, 2012, pp. 223-246.

M. Font i Mas, "El documento público extranjero en España y en la Unión Europea. Estudios sobre las características y efectos del documento público (dir), Bosch editor, (2014).

D. Marín Consarnau, "La prueba del derecho extranjero y del derecho inglés ante nuestros tribunales", en : Picó i Junoy, J., Práctica de la prueba del derecho extranjero", La Ley, 2011

Complementària

Materials recomanats en llengüa espanyolaUTILITZAR SEMPRE LA DARRERA EDICIÓ

ABARCA JUNCO, P. (dirección): Derecho internacional privado, UNED, (darrera edició)

MANUAL AVANÇAT: FERNÁNDEZ ROZAS, J.C.; SÁNCHEZ LORENZO, S.: Derecho Internacional Privado, Madrid (Civitas).

Recursos electrònics

Boletín Oficial del Estado: http://www.boe.es

Cámara de Comercio Internacional (CCI): http://www.iccwbo.org

Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones:

http://www.worldbank.org/icsid/

Commission on European Contract Law: http://frontpage.cbs.dk/law/commission_on_european_contract_law

Comisión Internacional del Estado Civil (CIEC): http://www.ciec1.org

Conferencia de La Haya de Derecho Internacional Privado: http://www.hcch.net

Conferencia Interamericana especializada de Derecho internacional privado (CIDIP): http://www.oas.org

Consejo de Europa: http://www.coe.int

Consejo General del Poder Judicial: http://www.poderjudicial.es

Consejo Nórdico: http://www.norden.org

Grupo Europeo de Derecho Internacional Privado (GEDIP): http://www.gedip-egpil.eu/

Institut de Droit international: http://www.idi-iil.org

MERCOSUR: http://www.mercosur.org

Ministerio de Asuntos Exteriores: http://www.maec.es

Ministerio de Justicia: http://www.mju.es

Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales: http://www.mtas.es

Naciones Unidas: http://www.un.org

Organización Mundial del Comercio (OMC): http://www.wto.org

OMPI: http://www.ompi.org

ONUDI: http://www.unido.org

Tribunal Constitucional: http://www.tribunalconstitucional.es

Tribunal Europeo de Derechos Humanos: http://echr.coe.int

Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas: http://curia.europa.eu

UNCITRAL: http://www.uncitral.org

UNIDROIT: http://www.unidroit.org

Unión Europea: http://europa.eu

E-JUSTICE: e-justice.europa.eu

Revistes especialitzades

Disponibles al CRAI de la FCJ:

- Revista española de Derecho internacional (REDI)

- Anuario español de Derecho internacional privado

Electròniques:

- Revista electrónica de estudios internacionales (REEI) http://www.reei.org/

Millennium: http://www.millenniumdipr.com/