2018_19
Universidad
Rovira y Virgili
Guía docente 
Facultad de Economía y Empresa
A A 
castellano 
Doble titulación de Grado en Administ. y Dirección de Empresas y Derecho
 Asignaturas
  DERECHO MERCANTIL: INSOLVENCIA Y TRÁFICO JURÍDICO DEL EMPRESARIO
   Metodologías
Metodologías
  descripción
Actividades introductorias Descripció del funcionament i continguts del curs i de l'avaluació dels estudiants
Resolución de problemas/ejercicios en el aula ordinaria Realització de proves pràctiques avaluables durant el curs i de proves pràctiques no avaluables. Es lliuren totes per escrit.
Sesión magistral Descripció per part del professor dels continguts de l'assignatura, resolent els dubtes dels estudiants i incitant al debat sobre aquelles qüestions conflictives o sense una solució cara dins l'ordenament jurídic.
Presentaciones/exposiciones Els estudiants presentaran alguns punts del programa.
Atención personalizada Durant les hores d'atenció a l'estudiant, es podran consultar i aprofundir les qüestions tractades a l'aula.