2018_19
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat d'Economia i Empresa
A A 
català 
Doble titulació de Grau d'Administració i Direcció d'Empreses i Dret (2014)
 Assignatures
  DRET MERCANTIL: INSOLVÈNCIA I TRÀFIC JURÍDIC DE L'EMPRESARI
   Avaluació
Metodologies Competències Descripció Pes        
Resolució de problemes, exercicis a l'aula ordinària
A3
A7
B6
Els casos pràctics resolts individualment per l'estudiant tindran un pes a la nota.
30%
Presentacions / exposicions
C4
Les presentacions i exposicions tindran un pes del 10%. Es tindrà en compte tant la presentació com el debat sorgit de la presentació. 10%
Proves objectives de preguntes curtes
DRET-B6
C4
Durant el curs es faran proves objectives de preguntes curtes que, en cas de ser aprovades, permetran tenir per superada la matèria corresponent en primera convocatòria. 60%
Altres  
 
Altres comentaris i segona convocatòria

En segona convocatòria, l'avaluació consistirà en una prova mixta de tota l'assignatura amb preguntes curtes (60%) i un cas pràctic (40%). No hi ha matèries alliberades de la primera convocatòria. En segona convocatòria no s'avalua la part de presentacions/exposicions.

En la convocatòria addicional, l'avaluació consistirà en una prova mixta de tota l'assignatura (no hi ha matèries alliberades de la primera o segona convocatòria), amb preguntes curtes (pes 60%) i un cas pràctic (pes 40%).