2018_19
University
Rovira y Virgili
Educational guide 
Faculty of Business and Economics
A A 
english 
Double degree in Business Administration and Management and Law (2014)
 Subjects
  COMMERCIAL LAW: INSOLVENCY AND THE ENTREPRENEUR'S LEGAL TRANSACTIONS
   Assessment
Methodologies Competences Description Weight        
Problem solving, exercises in the classroom
A3
A7
B6
Els casos pràctics resolts individualment per l'estudiant tindran un pes a la nota.
30%
Presentations / oral communications
C4
Les presentacions i exposicions tindran un pes del 10%. Es tindrà en compte tant la presentació com el debat sorgit de la presentació. 10%
Short-answer objective tests
DRET-B6
C4
Durant el curs es faran proves objectives de preguntes curtes que, en cas de ser aprovades, permetran tenir per superada la matèria corresponent en primera convocatòria. 60%
Others  
 
Other comments and second call

En segona convocatòria, l'avaluació consistirà en una prova mixta de tota l'assignatura amb preguntes curtes (60%) i un cas pràctic (40%). No hi ha matèries alliberades de la primera convocatòria. En segona convocatòria no s'avalua la part de presentacions/exposicions.

En la convocatòria addicional, l'avaluació consistirà en una prova mixta de tota l'assignatura (no hi ha matèries alliberades de la primera o segona convocatòria), amb preguntes curtes (pes 60%) i un cas pràctic (pes 40%).