2018_19
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat d'Economia i Empresa
A A 
català 
Doble titulació de Grau d'Administració i Direcció d'Empreses i Dret (2014)
 Assignatures
  FILOSOFIA DEL DRET
   Resultats d'aprenentage
Tipus A Codi Resultats d'aprenentatge
 A7 Genèric
 A8 Obté una visió crítica dels diferents punts de vista i perspectiva dels vessants del Dret
 A11 Genèric
Tipus B Codi Resultats d'aprenentatge
 B3 Analitza una situació donada i proposa noves idees, oportunitats o solucions a problemes i/o processos coneguts
Tipus C Codi Resultats d'aprenentatge
 C5 Mostra respecte pels drets fonamentals i d'igualtat entre homes i dones