2019_20
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat d'Economia i Empresa
A A 
català 
Doble titulació de Grau d'Administració i Direcció d'Empreses i Dret (2014)
 Assignatures
  FONAMENTS DE MÀRQUETING
   Continguts
Tema Subtema
1. Conceptes de màrqueting a. Importància i abast de màrqueting
b. Definicions i conceptes de màrqueting
c. Aplicacions de màrqueting
d. Orientacions i aproximacions al mercat
e. L'ús correcte de la informació i com evitar el plagi en els treballs de màrqueting.
2. La planificació estratègica de màrqueting a. El procés de generació de valor
b. La Cadena de Valor
c. Competències Essencials
d. Necessitat de planificar en màrqueting
c. Conceptes de planificació de màrqueting
d. Introducció al pla de màrqueting
3. Els condicionants de l’entorn del màrqueting a. Concepte d’entorn
b. Factors del macroentorn
c. Factors del microentorn
4. La implantació d’estratègies de màrqueting a. Introducció
b. Estratègies competitives per a líders de mercat
c. Expansió de la demanda total del mercat
d. Defensa de la quota de mercat
e. Expansió de la quota de mercat
f. Estratègies de les empreses retadores
g. Estratègies per empreses seguidores
h. Estratègies per especialistes en nínxols
5. El comportament del consumidor a. Què és el Comportament del Consumidor?
b. La modelització del Comportament del Consumidor
c. Factors Culturals
d. Factors Socials
e. Factors Personals
f. Factors Psicològics
6. El màrqueting business to business (B2B) a. Què és la compra corporativa?
b. Mercat empresarial vs Mercat de consum
c. Situacions de compra
d. Compra i venda de sistemes
e. Els protagonistes del procés de compra empresarial. El centre de compra
f. El procés de compres i adquisicions en les empreses
g. Fases del procés de compra
h. Gestió de les relacions B2B
i. Mercats institucionals i governamentals
7. La segmentació dels mercats a. Conceptes i utilitats de la segmentació
b. Justificació de la segmentació dels mercats
c. Procés per a segmentar els mercats
d. Models de segmentació de mercats
e. Criteris de segmentació de mercats de consum
f. Criteris de segmentació de mercats industrials
g. Criteris de segmentació de mercats de serveis
h. Estratègies de segmentació i definició del públic objectiu
8. El posicionament dels productes i les marques a. Concepte de imatge, identitat i posicionament
b. Procés per a determinar el posicionament dels productes i les marques
c. Interpretació dels posicionaments
d. Estratègies de posicionament
e. El reposicionament
9. Temes actuals de màrqueting Aquest últim tema canvia segons els temes de més actualitat de màrqueting de cada curs.

El Consumidor Ètic
Consumer Tribes
The Craft Consumer
Neuromarketing
Postmodern marketing